Καλάθι αγορών

Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Όροι Χρήσης

1. Προϊόντα, Περιεχόμενο και Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα, το περιεχόμενο και οι τιμές που παρουσιάζονται ή απεικονίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα (www.chefstylehome.com), υπόκεινται σε αλλαγές, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Συγκεκριμένα μεγέθη, μέτρα και παρόμοιες περιγραφές παρατίθενται κατά προσέγγιση και παρέχονται μόνο για περαιτέρω εξυπηρέτηση. Σκοπός του Chefstylehome.com είναι η ακριβής παρουσίαση των γνωρισμάτων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων χρωμάτων. Ωστόσο, το πραγματικό χρώμα που βλέπετε εξαρτάται από το σύστημα του υπολογιστή σας, και δεν εγγυούμαστε πως ο υπολογιστής σας απεικονίζει με ακρίβεια τα εν λόγω χρώματα. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν συνεπάγεται ή εγγυάται πως οι εν λόγω υπηρεσίες/ προϊόντα θα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Τοποθετώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε πως τα προϊόντα υπό παραγγελία προορίζονται για νόμιμη χρήση. Όλα τα video, που διατίθενται από αυτήν την ιστοσελίδα, προορίζονται για ιδιωτική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή τους και η αναπαραγωγή τους.

 

2. Παράδοση Προϊόντων

Εφόσον τοποθετείται η παραγγελία, αποστέλλεται στην διεύθυνση, όπως αυτή ορίζεται από τον καταναλωτή. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται από την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα είναι σύμφωνες με τη σύμβαση συνεργασίας που έχει συνάψει η Chefstylehome.com με την εταιρεία μεταφορών Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ζημίας ή απώλειας των προϊόντων που αγοράζονται από αυτήν την Ιστοσελίδα, βαραίνει τον καταναλωτή, από τη στιγμή της παράδοσης των αντικειμένων στην μεταφορική εταιρεία. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των προϊόντων κατά την μεταφορά, είναι ευθύνη του καταναλωτή να υποβάλλει τυχόν αξιώσεις στην μεταφορική εταιρεία.

 

3. Πολιτικές Εκπτώσεων - Προσφορές

Όλες οι προσφορές, εκπτώσεις μέσω κουπονιών, ειδικές εκπτώσεις που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.chefstylehome.com λειτουργούν μεμονωμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία ενός πελάτη.

 

4. Ακριβής Πληροφόρηση

Η Chefstylehome.com εργάζεται ώστε να διαβεβαιώσει πως η πληροφόρηση σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και ισχύουσα. Παρά τις προσπάθειες, οι πληροφορίες σε αυτήν την Ιστοσελίδα – ενίοτε- ίσως είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες. Επί παραδείγματι, τα προϊόντα σε αυτήν την Ιστοσελίδα ίσως δεν είναι διαθέσιμα, ίσως έχουν διαφοροποιημένα γνωρίσματα από εκείνα που παρουσιάζονται ή ίσως έχουν διαφοροποιημένη τιμή. Επιπροσθέτως, η Chefstylehome.com επιφυλάσσεται για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αφορούν την τιμή ή την διαθεσιμότητα του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ενώ είναι μέρος της πολιτικής μας να επιβεβαιώνουμε τις παραγγελίες με email, η παραλαβή ενός email με επιβεβαίωση παραγγελίας δεν σηματοδοτεί πως αποδεχόμαστε την παραγγελία ή πως επιβεβαιώνουμε την προσφορά για πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, να περιορίσουμε την ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή/και να αρνηθούμε την πώληση σε οποιονδήποτε πελάτη, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, ίσως απαιτήσουμε εξακρίβωση των πληροφοριών πριν την αποδοχή ή/και παράδοση παραγγελίας.

 

5. Χρήση της Παρούσας Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Chefstylehome.com η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στη Chefstylehome.com για δική της χρήση είτε ανήκουν στη ίδια ή σε μέλος της οικογένειας Chefstylehome.com και κάθε θυγατρικής ή συνδεδεμένης προς αυτήν επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εντολοδόχων τους και ορισμένων άλλων εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν στους ανωτέρω υπηρεσίες πράκτορα και/ή προμηθευτή. Σε κάθε μεταφόρτωση (download) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας θεωρείται ότι παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη δια μέσου αδείας της Chefstylehome.com, η οποία εξακολουθεί να είναι η κυρία παντός δικαιώματος πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Chefstylehome.com έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

 

6. Σύνδεσμος στην Παρούσα Ιστοσελίδα

Απαγορεύεται η δημιουργία ή διατήρηση οποιουδήποτε συνδέσμου από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της Chefstylehome.com. Απαγορεύεται η διαχείριση ή παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας σε καρέ ή μέσω παρόμοιων τακτικών, σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της Chefstylehome.com. Όλοι οι επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτήν την Ιστοσελίδα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους τρέχοντες Κανόνες.

 

7. Σύνδεσμοι σε Τρίτα Μέρη

Ανά διαστήματα, η παρούσα ιστοσελίδα ίσως περιέχει συνδέσμους που δεν είναι ιδιοκτησία της, δεν διαχειρίζονται ούτε ελέγχονται από την Chefstylehome.com ή τους διακεκριμένους συνεργάτες της. Κάθε σύνδεσμος τέτοιου είδους παρέχεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα απομακρυνθείτε από αυτήν την Ιστοσελίδα. Η Chefstylehome.com δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο/ προϊόντα/ υλικά/ υπηρεσίες ή τυχόν πληροφορίες που θα βρείτε/ προμηθευτείτε από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα. Δεν ενστερνιζόμαστε ή εγγυούμαστε για την ακρίβεια ή την ορθότητα περιεχομένου άλλης Ιστοσελίδας, αλλά ούτε και για τα αποτελέσματα που μπορείτε να αποκτήσετε από την χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών άλλης Ιστοσελίδας. Αν αποφασίσετε να πλοηγηθείτε σε άλλη Ιστοσελίδα, αναλαμβάνετε τις ευθύνες τυχόν κινδύνων.

 

8. Ακατάλληλο Υλικό

Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά, ανάρτηση παράνομου, υβριστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ανήθικου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιοδήποτε υλικού, εν γένει, που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή που παραβιάζει κάποιο νόμο. Αν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε τις παραπάνω απαγορεύσεις, διατηρούμε την δυνατότητα να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να διαχειριστούμε ή να προλάβουμε την παρεμβατική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άμεσης απομάκρυνσης των συναφών υλικών από αυτήν την Ιστοσελίδα. Θα συνεργαστούμε πλήρως με κάθε Νομική Αρχή ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση, η οποία θα ζητά από εμάς να αποκαλύψουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε προβεί στην αποστολή υλικών τέτοιου είδους.

 

9. Πληροφορίες για τον Χρήστη

Εκτός από τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες υπόκεινται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, οποιοδήποτε άλλο υλικό, πληροφορία, προτάσεις, ιδέες, σενάρια, τεχνογνωσία, τεχνικές, ερωτήσεις, σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία που μεταφέρετε ή αναρτάτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα θεωρείται μη-εμπιστευτική ή μη-ιδιόκτητη. Προσωπικές πληροφορίες που οικειοθελώς αναρτάτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, που είναι σε δημόσια θέα, δεν υπόκεινται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας και θεωρείται επικοινωνία του χρήστη. Εμείς -και /ή τους εντολοδόχοι μας- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποκάλυψη, δημοσίευση, ανάπτυξη, παραγωγή και / ή εμπορία με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε ή μη εμπορικό σκοπό. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να θεωρείται υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις επικοινωνίες του χρήστη. Δεν είναι υποχρέωσή μας, ούτε λαμβάνουμε την ευθύνη όσον αφορά στην χρήση, στην απάντηση, στην επανεξέταση ή στην ανταπόκριση σε τυχόν επικοινωνίες του χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών του χρήστη, έστω και αν δεν συμβαδίζουν με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, είτε πρόκειται περί δυσφήμισης/βωμολοχίας, ή προσβολής της ιδιωτικής ζωής με άλλον τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε (ή όλες τις επικοινωνίες του χρήστη) που περιλαμβάνει υλικό που θεωρούμε ακατάλληλο ή απαράδεκτο.

 

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Ή ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. H CHEFSTYLEHOME ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ H CHEFSTYLEHOME ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΥΛΙΚΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ) ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΟΥ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ/ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ/ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ .ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, Ή Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

 

12. Αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, με επικαιριοποίηση της παρούσας ανάρτησης. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνεσετε για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες παράμετροι αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

13. Τερματισμός

Η αναστολή και διακοπή του λογαριασμού του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει από εμάς ή από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγος. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν παραγγελίες που έχετε τοποθετήσεις ή έξοδα που προκύπτουν από τον λογαριασμό σας, πριν τον τερματισμό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του παρόντος δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 

14. Επιπλέον Βοήθεια

Αν δεν κατανοείτε τους παραπάνω Όρους Χρήσης ή έχετε τυχόν παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 211-0127765.

Επικοινωνία

Τηλ: 211-0127765

Τηλ/Fax: 211-0123694

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρείτε Μας

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝX